Sık Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları…

[accordions]
[accordion title=”İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir?”]Türkiye’ ki tıp fakültelerinden, ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığınca onaylanmış hekimler katılabilir.[/accordion]
[accordion title=”Türk Tabipleri Birliğinden aldığım işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir?”]16.12.2003 tarihinden önce verilmiş sertifikalar geçerli kabul edilmektedir.[/accordion]
[accordion title=”İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir?”]ÇASGEM, üniversiteler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıf ve dernekler ile özel hukuk tüzel kişileri. Yetki belgesine sahip her kurum verebilir, gerçek kişiler bu eğitimleri veremez.[/accordion]

[accordion title=”İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?”]Geçerli sertifikalar alındıkları tarih itibariyle 5 yıl süreyle geçerlidir.[/accordion]
[accordion title=”İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerli olup olmadığını nasıl ayırt edebilirim?”]Yönetmelikte de belirtildiği gibi, 16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından, bu tarihten sonra da Bakanlığın yani ÇASGEM’in verdiği işyeri hekimliği sertifikaları geçerlidir. Yani TTB’nin 16.12.2003 tarihinden sonra verdiği üniversitelerin de ambleminin olduğu sertifikalar Danıştay kararı ve Bakanlığın yazıları ile geçerli kabul edilmemektedir.[/accordion]
[accordion title=”İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?”]Belgenin alınış tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Yenileme eğitiminden sonra tekrar vize edilerek beş yıl daha geçerlidir.[/accordion]

[accordion title=”İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?”]Diplomasında mühendis ibaresi olanlar, teknik öğretmenler, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik ya da kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.[/accordion]
[accordion title=”Daha önce yani 15.8.2009 tarihinden önce Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinden aldığım iş güvenliği uzmanlığı sertifikası geçerli midir?”]Hayır. İş güvenliği uzmanlığı, ilk defa 4857 sayılı Kanunla tanımlandığından 2004 yılından itibaren ÇASGEM tarafından verilen sertifikalar geçerlidir. Eğer, TMMOB yetki belgesi alırsa bu eğitimleri verebilir, zaten sertifika Bakanlık tarafından verilecektir.[/accordion]
[accordion title=”Eğitim sonunda sınavları kim yapar?”]Merkezi sınavı ÖSYM ya da Milli Eğitim Bakanlığı yapar.[/accordion]

[accordion title=”Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?”]Bakanlığın belirleyeceği sayıda, muhtemelen yılda iki kez yapılır.[/accordion]
[accordion title=”Eğitim sonunda aldığım katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapabilir miyim?”]Hayır. Sınavdan 70 puan aldıktan sonra Bakanlığın size verdiği sertifika ile yapılabilir.[/accordion]
[accordion title=”Eğitim ve sınav sonrasında alacağım sertifikayı kim verecek?”]Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü.[/accordion]

[accordion title=”İş güvenliği uzmanlarında kategori yükselmesi nasıl oluyor?”]İş güvenliği uzmanlığına kabul edilecek meslek mensupları öncelikle C sınıfı sertifika sahibi olacaklar. İki yıl çalıştıktan sonra B sınıfı sertifikasını eğitim ve stajla birlikte sınavla elde edilecektir. Beş yıl çalıştıktan sonra da A sınıfı sertifikası için eğitim ve stajla birlikte sınavla elde edilebilecektir.[/accordion]
[accordion title=”İş güvenliği uzmanlığı sertifikam yok ama yıllardır bu alanda çalışıyorum, şimdi ben de C sınıfından mı başlayacağım?”]Evet.[/accordion]
[accordion title=”Eski yönetmelik iptal edilmeden ÇASGEM’e A ya da B sınıfı için başvurmuştum, bu konuda bir hak iddia edebilir miyim?”]Hayır. Tamamen yeni yönetmelik hükümleri geçerlidir.[/accordion]

[accordion title=”Sınav sorularını kim ya da kimler hazırlıyor?”]Merkezi sınavı yapan kurum kim ise o hazırlar. Eğitim kurumlarının ya da Bakanlığın bir ilgisi bulunmamaktadır.[/accordion]
[accordion title=”Sınavlarda ne tür sorular çıkar?”]Bakanlıkça ilan edilen müfredat programıyla anlatılan konulardan çıkacaktır.[/accordion]
[accordion title=”Derslere devam zorunluluğu var mı?”]Teorik derslerin % 90’nına devam zorunludur. Ancak, eğitim kurumu uzaktan eğitim yapıyorsa bu oran aranmaz.[/accordion]

[accordion title=”Staj yapacağım yeri kim belirleyecek?”]Eğitim kurumu ve katılımcı birlikte. Bunların özelliklerini de Bakanlık sayfasında ilan edecektir.[/accordion]
[accordion title=”Staj yapacağım yerin bir kriteri var mı?”]Evet. Bakanlığın belirlediği ilkelere göre.[/accordion]
[accordion title=”Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ÇASGEM’in verdiği sertifika ile özel sektördeki eğitim kurumlarının verdiği sertifika arasında bir fark var mı?”]Hayır. Eğitimi yetkili olmak şartıyla kim verirse versin, sınavda başarılı olanlar belge alabileceklerdir. ÇASGEM, üniversite ya da özel eğitim kurumlarının verdiği eğitim ve sonundaki eğitim katılım belgesinin yasal anlamda hiçbir farkı bulunmamaktadır.[/accordion]

[accordion title=”Sınavda başarılı sayılmam için kaç puan almam gerekir?”]70 puan almak gerekmektedir.[/accordion]
[accordion title=”TTB ve TMMOB eğitim verecekler mi?”]Bakanlıktan yetki belgesi almak şartıyla verebileceklerdir.[/accordion]
[accordion title=”İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl olacak?”]Yenileme eğitimlerine katıldıktan sonra eğitim kurumunun verdiği belge ile Bakanlıkça vize yapılacaktır.[/accordion]

[accordion title=”Beş yılın sonunda tekrar sınava girecek miyim?”]Hayır. Sadece yenileme eğitimi zorunludur.[/accordion]
[accordion title=”Sınavda 70 puanı alamazsam ne olur?”]Sınava girdikten sonra bir takvim yılı içinde bir kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır. Ancak, bu hakkını kullanmayan veya iki sınavda da başarılı olamayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.[/accordion]
[accordion title=”İDEAL İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ”]İDEAL EĞİTİM SAĞLIK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ[/accordion]
[/accordions]

 

[divide style=”3″]

İDEAL İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM SAĞLIK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | İDEAL İZMİR | İDEAL İŞ SAĞLIĞI |İDEAL İŞ GÜVENLİĞİ | İDEAL DANIŞMANLIK | İDEAL EĞİTİM HİZMETLERİ

 

ideal,idealisg,idealegitim,idealizmir,ideal izmir,izmir ideal,ideal iş sağlığı,ideal iş güvenliği,ideal danışmanlık hizmetleri,izmir iş güvenliği,izmir iş sağlığı,izmir eğitim,iş güvenliği uzmanlığı eğitimi,işyeri hekimliği eğitimi,izmir danışmanlık,ideal izmir danışmanlık,ideal izmir iş sağlığı,ideal izmir iş güvenliği,ideal eğitim hizmetleri, ,ideal izmir egitim hizmetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.