“Simirna İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu” olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Akreditasyonumuzu aldığımız 2013 yılından bu yana  İzmir’ de; uzman ve tecrübeli kadromuzla, insan ve çevre sağlığını, güvenliğini etkileyen konularda işletmelere, güncel bilim ve teknolojisinin ışığında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Aynı Zamanda Sayısı 10.000 ‘e yaklaşan İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli eğitimlerimizi tamamlamış mezun kursiyerlerimizle günden güne büyüyoruz…

İş sağlığı ve iş güvenliği ülkemizde yeni olsa da dünyada kanunlar, yönetmelikler ve uygulamalar ile kendisine yer edinmiş bir kavramdır. Çalışanların iş kazalarından, meslek hastalıklarından ve iş hayatının olumsuz etkilerinden korunmasını amaçlayan “İSG” temel dayanaklarını tıp, ekonomi, hukuk, psikoloji, sosyoloji bilimlerinden almaktadır.

Gelişen sanayinin, ağırlaşan çalışma koşullarının insan hayatına ve sağlığına etkilerinin önlenmesinin, gelişen şartlarla artan risklerin önlenmesinin en etkili yönteminin “eğitim” olduğu gerçeğini kabul eden firmamız İdeal  Akademi, çalışmalarına bu anlayışla devam etmektedir. 

Simirna  İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu 02.05.2013 tarihinde yetki belgesini almış o günden bu yana  İzmir’ de; uzman ve tecrübeli kadrosuyla, insan ve çevre sağlığını, güvenliğini etkileyen konularda işletmelere, güncel bilim ve teknolojisinin ışığında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Türkiye’nin hiç bir yerinde başka bir şubemiz yoktur  ve başka hiç bir şirketle dahi ortaklığımız bulunmamaktadır.

Simirna İsg Akademi kendi çalışma alanı ve faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yenilikleri takip ederek vermekte olduğu hizmetleri dünya şartlarına uygun, en iyi, en doğru, en pratik çözümler olarak eğitim ve danışmanlık hizmetlerine aktarmaktadır.

Uzman eğitici kadrosu, bilimsel ve gelişmiş eğitim anlayışı ile İdeal  Akademi, alanında yetkin, birikimli iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Simirna İsg  Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri ile İşyeri Hekimliği Eğitimlerini günün koşullarına uygun, modern bir anlayışla düzenlerken, yılların tecrübesi ve birikimine sahip uzmanları, eğitici kadrosu ile İSG kavramın hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Vizyon;

Bakanlık yetkisi ile sürdürülen eğitimleri uluslararası normlara taşımak, akreditasyonunu sağlamak ve global temsilcilikler aracılığıyla iş güvenliği eğitimlerini dünya geneline yaygınlaştırmak orta vadeli hedef olarak belirlenmiştir.  Kaliteden ödün vermeyen, etik , kurumsal ve müşteri memnuniyeti odaklı ;sürekli değişim ve gelişim yaklaşımıyla rakipleriyle değil kendisiyle yarışan bir kurum olarak sektöründe fark yaratmak.

Misyon;

Türk Ticaret Kanununa göre Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onayı ile iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimi ve yardımcı sağlık personelleri eğitimleri vermek hedeflenmiştir. Belirlenmiş misyon doğrultusunda eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürüterek, karlılık ve paydaşların mutluluğu artırılarak, ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.  Bu anlayışla misyonumuzu, çalışma alanlarında insan ve çevreyi tehdit eden olumsuz etkileri modern yaklaşımlara uygun, sistematik gerçekçi ve akılcı bir şekilde incelemek, analiz etmek, çıkan sonuçların getirdiği risklere karşı kalıcı ve etkili çözümler üreterek doğru sonuca ulaşmak ve hukuki yükümlülükleri de karşılayacak şekilde eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak, güncel gelişmeleri takip ederek periyodik denetimlerle hizmetin sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini artırmak olarak tanımlıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.