Kamuda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Amacı            : Her yıl Dünyada milyonlarca kişi iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle hayatını kaybediyor. Amacımız, bu eğitimin sonunda kamu çalışanlarının bu bilince vakıf olmalarını ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı, sistemli, bilinçli çalışmalar yürütmelerini sağlamak, ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde zorunluluk arz eden uygulamalara ışık tutmak ve zemin hazırlamaktır.

Eğitim İçeriği :

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili temel kavramlar, tanımlar

Ø  TS 18001 Standardı Şartları

Ø  6331 Sayılı Kanun ve mevzuat hakkında bilgi

Ø  Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamı

Ø  Kamuya yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili genel hükümler

Ø  İSG Politikası

Ø  Kamuya yönelik planlama, uygulama, kontrol ve önlemler

Eğitim Süresi             : 2 gün

Hedef Kitle                : Kamu Kurumları ve İlgili Taraflar;

Ø  Tüm Kamu çalışanları

Ø  Çalışan temsilcileri

Ø  İSG uzmanları

Ø  İş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli

Ø  Destek elemanları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.