6331 sayılı Yasa İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği:

İşyerinde Diğer Sağlık Personeli olarak tanımlanan;

  • hemşire
  • sağlık memuru
  • acil tıp teknisyeni
  • çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler işyerlerinde diğer sağlık personeli olarak görev yapacak
    • MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
    • a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve “on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

 

‘Çok Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hemşiresi zorunlu’

1 Ocak 2014 itibariyle özel sektörde 10 ve daha fazla çalışanı bulunan çok tehlikeli  işyerlerinde işyeri hekimi gibi işyeri hemşiresi zorunluluğu da başladı.

Bu ihtiyacı karşılayacak yeterli sayıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki almış Diğer Sağlık Personeli Belgesi sahibi hemşire, sağlık memuru, ATT veya çevre sağlık teknisyeni bulunmamakta.

Eğer siz de hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni veya çevre sağlık teknisyeni diplomasına sahipseniz  lütfen bize ulaşın. Yeni gelişen bu sektörde yerinizi siz de alın. İdeal Eğitim Kurumumuz ile Diğer Sağlık Personeli sınavını kazanıncaya kadar tüm aşamalarda olduğu gibi Diğer Sağlık Personeli olarak hizmet verdiğiniz süreçte de sizi destekleyelim.

20 Temmuz 2013 tarihli İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personelinin Görv, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre Diğer Sağlık Personeli iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri tanımlamaktadır.

Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

Eğitim programının süresi 45 saat uzaktan 45 saat örgün toplam 90 saatten az olamaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.