[toggle title=”Yasalar”]

 • Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları – 06 Ocak 2014
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu – 20.06.2012
 • Türkiye İş Kurumu Kanunu – 05 Temmuz 2003
 • Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun – 12 Ocak 2011
 • Sendikalar Kanunu – 07 Mayıs 1983
 • Deniz İş Kanunu – 29 Nisan 1967
 • 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu – 08 Şubat 2007
 • 5544 – Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu – 07 Eylül 2006
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu – 16 Haziran 2006
 • 4857 Sayılı İş Kanunu – 10 Haziran 2003

[/toggle]

[toggle title=”Tüzükler”]

 • Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü – 12 Eylül 1974
 • Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü – 22 Haziran 1972
 • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük – 24 Aralık 1973

[/toggle]

[toggle title=”Yönetmelikler”]

 

[/toggle]

[toggle title=”Tebliğler”]

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde DeğişikliK Yapılmasına Dair Tebliğ – 04 Şubat 2014
 • Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ – 26 Aralık 2013
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıflar Listesi Tebliği – 25 Kasım 2009
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ – 29 Ağustos 2013
 • Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ – 14 Haziran 2013
 • ISG Kanunu 2013 yılı idari para cezaları

[/toggle]

[toggle title=”Risk Değerlendirmesi Rehberi”]

 • Tekstil Ürünleri İmalatında Risk Değerlendirmesi Rehberi
 • Konaklama Hizmetlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi
 • Deri ve Tabaklama İşlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi
 • Boya İşlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi
 • Basım Sanayii ve Matbaalarda Risk Değerlendirmesi Rehberi
 • Bakkal/Market/Süpermarketlerde Risk Değerlendirmesi Rehberi
 • Özel Güvenlik Faaliyetleri Risk Değerlendirmesi Rehberi
 • Genel Yolcu Taşımacılığı Risk Değerlendirmesi Rehberi
 • Kuaförlerde Risk Değerlendirmesi Rehberi
 • Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi Rehberi

[/toggle]

 

 

 

 

[divide style=”3″]

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ :: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ :: İDEAL İSG  İZMİR

isyeri hekimliği mevzuatı,iş güvenliği uzmanlığı mevzuatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.