23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILAN DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILAN DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

 

Ankara 8. İdare Mahkemesinin E:2016/688, K:2016/2022 sayılı ve E:2015/1892, K:2016/1643 sayılı kararları ile, 23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan diğer sağlık personeli sınavının temel kitapçığındaki 4,7,16,17,40,45 ve 47 nolu soruların iptaline hükmedilmiştir.

İptal edilen sorular, adaylar lehine doğru kabul edilmiş ve sınav değerlendirmesi ÖSYM tarafından yeniden 100 puan üzerinden yapılmıştır. 70 ve üzeri puan alarak başarılı sayılanların listesi Genel Müdürlüğümüze bildirilmiş olup; bu durumdaki kişilerin güncel sınav sonuçları http://isgkatip.csgb.gov.tr linkindeki “Sınav Durumu Sorgula” butonuna tıklayarak sorgulanabilmektedir.

Sorgulama ekranında yalnızca “başarı” durumu değişen kişiler kendilerini görebilecek olup sınav sonucunun yeniden değerlendirilmesini isteyen adayların ÖSYM ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Sorgulama sonucunda başarılı olarak belge almaya hak kazanan adaylardan; ilgili linkte evraklarında eksiklik olmadığı bildirimini alanların, kimlik bilgileri belge ücretini yatırmak üzere Genel Müdürlüğümüz adına açılan T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabı’na bildirilmiştir. Söz konusu adayların sertifikaları, anılan hesaba belge ücretini yatırmalarını müteakip 7 iş günü içerisinde İSG-KATİP’e tanımlanacaktır. Bahse konu süre sonunda adayların, belgelerinin tanımlanıp tanımlanmadığını İSG-KATİP’e e-devlet üzerinden girerek bizzat kontrol etmeleri mümkün olacaktır.

Evrakında eksiklik olduğu tespit edilen kişilerin ise; dilekçe ekinde (Örnek dilekçe için tıklayınız), evrakların onaylı örnekleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüze gönderilen evraklar 10 iş günü içerisinde incelenecek olup, yapılacak incelemede durumu uygun görülenlerin kimlik bilgileri T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına bildirilecek olup bu durumdaki adayların sertifikaları da, belge ücretini yatırmalarını müteakip 7 iş günü içerisinde İSG-KATİP’e tanımlanacaktır. Bahse konu süre sonunda adayların, belgelerinin tanımlanıp tanımlanmadığını İSG-KATİP’e e-devlet üzerinden girerek bizzat kontrol etmeleri mümkün olacaktır.

Ayrıca; Genel Müdürlüğümüzce belgelendirme işlemleri elektronik ortamda yapılmaya başlanmış olup, sertifikaların İSG-KATİP’e tanımlanmasını müteakip sertifika sahiplerinin e-imzalı sertifikalarınahttp://isgkatip.csgb.gov.tr adresinden ulaşabilmeleri mümkündür. Bu hususta Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde 27.06.2016 tarihinde duyuru yayımlanmış olup, e-imzalı sertifikalarını edinmek isteyen adayların anılan duyurudaki adımları takip etmeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.