Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi

 banner-image-6

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

İDEAL İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMU Uzman Kadromuz ile  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğe ve TS 3491 EN 60079-10:2009 (Tehlikeli Sıvılar/Gazlar İçin Standart Hesaplamaları) ve TS EN 60079-10-2 (Patlayıcı Ortam Yaratabilecek Tozlar İçin Standart Bölgeleme) standartlarına uygun olarak Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi veriyoruz

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ İÇERİĞİ

1.Eğitim Günü Programı

 • Yangın ve Patlama Oluşumu; Temel Bilgiler
 • Statik Elektrik, Gaz, Buhar Ve Toz Patlamaları ve alınacak Önlemler
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Elektrikli Cihaz ve Tesisatın Özellikleri
 • ATEX Direktifi, Ülkemizdeki ve Dünyadaki Yasal Düzenlemelere genel Bakış
 • Patlamadan Korunma Dokümanı genel kavramları
 • Parlayıcı patlayıcı madde kullanan ATEX kapsamına giren iş yerlerinde ATEX yönetmeliği açısından yapılması gerekenler hakkında bilgiler.

2.Eğitim Günü Programı (Uygulama Ağırlıklı)

 • Patlamadan Korunma Dokümanı Kapsamı ve Hazırlanması,
 • TS EN 60079-10-1:2009 (Tehlikeli Sıvılar/Gazlar İçin Standart Hesaplamaları)
 • VE TS EN 60079-10-2(Patlayıcı Ortam Yaratabilecek Tozlar İçin Standart Bölgeleme)’ye göre hesaplama yöntemleri.
 • Tehlikeli bölge (Zon, Kuşak) haritaların örnekleriyle açıklanması.
 • Çeşitli tesislerde yapılan örnek hesaplama çalışmaları,pratiğe ve uygulamaya yönelik bilgiler.
 • Örnek Patlamadan Korunma Dökümanı raporu hazırlık uygulaması

Eğitimin Süresi :  2 gündür

Eğitimin Saatleri: 09.00-16.00 arası

Katılımcı Sayısı:  En fazla 25 Kişilik gruplardan oluşur

Kimler Katılmalı: Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması konusunda yetkinlik sahibi olmak isteyen kişiler. İş güvenliği uzmanları. Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Elektrikli Cihaz ve Tesisatı kurma ile ilgili çalışanlar. Kimyagerler, Kimya Mühendisleri. 

Katılımcılara eğitim sonunda:

‘Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi Katılım Belgesi’

almaya hak kazanır.  

Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlamamız neden gerekiyor?

İşveren, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, aşağıda belirtilen ve bundan sonra “Patlamadan Korunma Dokümanı” olarak anılacak belgeleri hazırlayacaktır.
Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir.

İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabili

Patlamadan Korunma Dokümanında, özellikle yer alması gereken hususlar nelerdir?

a)Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,
b)Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
c)İşyerinde Ek-I’e göre sınıflandırılmış yerler,
d)Ek-II’de verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
e)Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
f)İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uygun olduğu, hususları yazılı olarak yer alacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.