Biyolog Ünvanına Sahip Olanlar da İş Güvenliği Uzmanı Olabilecek…

idealisgegitim-izmir-biyoloji

Biyolog Ünvanına Sahip Olanlar’da iş Güvenliği Uzmanı Olabilecek…

2 Ağustos 2013 Cuma 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;

         BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6495                                       Kabul Tarihi:12/7/2013

MADDE 101 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,”

“s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm

 

[divide style=”2″]

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ :: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ :: İDEAL İSG  İZMİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.