İşyeri Hekimi Yenileme Eğitimlerinde Fırsat

isyeri-hekimi-yenileme-egitimlerinde-firsat-idealisg-izmir

İşyeri Hekimi Yenileme Eğitimlerinde Fırsat

 

RG 30 Haziran 2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları

GEÇİCİ MADDE 5  (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan eğitim kurumu ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerine uygulanan ihtar puanları, kayıtlarda yer alan haliyle yeni yapılacak düzenlemeye aktarılır.

 

 

 

[divide style=”2″]

İŞYERİ HEKİMLİĞİ | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI | İDEAL İSG İZMİR | IDEALISGEGITIM.COM.TR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir