Sertifika başvurusu yapan işyeri hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları sertifikalarını eğitim gördükleri kurumlardan alacaklardır.

idealisg-man_

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı sınavında başarılı olup sertifika almaya hak kazanan personele ait istenilen belgelerden Lisans Diplomasının onaylı suretinin gönderilmesinde bazı hatalı veya eksik uygulamalar olmaktadır.

Mevzu bahis belgenin Eğitim Kurumlarınca onaylanmasında aşağıdaki belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Aslı Gibidir kaşesinin bulunması,

2. Onaylayan Eğitim Kurumunun Kaşesinin bulunması,

3. Genel Müdürlüğümüze gönderilen imza sirkülerinde imza örneği bulunan Eğitim Kurumu Yetkilisi (Sorumlu Müdür) tarafından imzalanması ve isminin yazılması,

4.Lisans Diplomasındaki Soyadı bilgisi Nüfus Cüzdanı suretindekinden farklı olan ve bu husus Kızlık Soyadı/Önceki Soyadı bölümünde belirtilmeyenler önceki ve şimdiki soyadlarını belirtilen Resmi Bir Belge ibraz etmeleri,

5. Yüksek Lisans Diploması gönderilmiş olsa dahi Lisans Diplomasının onaylı suretinin de muhakkak surette gönderilmesi hususlarına özellikle riayet edilmesi,

6. Belge ücretinin yatırıldığını gösteren dekont*

gerekmektedir. Bu şekilde tanzim edilmeyen belgeler geçersiz sayılacaktır.

 

*** Banka hesap no:

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Hesabı

Ziraat Bankası – Emek Şubesi

IBAN NO: TR 8500 0100 0765 4050 8311 5007
Sertifika başvurusu yapan işyeri hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları sertifikalarını eğitim gördükleri kurumlardan alacaklardır.

 

 

 

[divide style=”3″]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.