İşyeri hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitimleri için Son Gün 30 Haziran 2013

isyeri-hekimligi-yenileme-egitimi-30-haziran-2013

İşyeri hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitimleri için Son Gün 30 Haziran 2013

Değerli İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları geçersiz belgelerinizi  yenilemeniz için son değiştirme tarihi 30 Haziran 2013’tir.
Bilgilerinize önemle duyurulur.

30 Haziran 2012 tarih 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.