6331 Sayılı İSGi Kanunu ve İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı…

idealisgegitim.com.tr_csgb-isg

6331 Sayılı İSGi Kanunu ve İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı…

Resmi Gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan
30 Haziran 2012 tarih 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kapsamı genişletilmiştir.
Çalışan sayısına bakılmaksızın kamu ve özel tüm işyerleri İşyeri Hekimi ve
İş Güvenliği Uzmanı bulunduracaktır. Kapsam 30 Haziran 2014 yılına kadar
kademeli olarak yürürlüğe girmeye devam etmektedir.

1 Ocak 2013 tarihi itibariyle işverenlerin;

-Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma,
-Acil Durum Planları, Yangın ve İlkyardım,
-İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi,
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu,
-Çalışanların eğitimi
gibi maddeler ilgili yükümlülükleri ise tüm işyerlerinde başlamış bulunmaktadır.

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları, ayda toplamda 217 saate kadar çalışabilmektedir.

 

[divide]

idealisgegitim.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir